Alustuseks tuleks valida konteiner vastavalt jäätmeliigi ja koguse järgi.

Pakume: 6/8/10/12/15 ja 20m3 konteinereid. Mõõtühik 1m3 = 1*1*1 meetrine kuubik.

Ehk siis silmaga hinnata jäätmete hulka ja vastavalt sellele tellida ka konteiner.

 

Kindlasti peab arvestama, et oleks piisavalt ruumi, ehk siis konteiner + auto = 10-15 meetrit.

Sissesõidu (värava) laius vähemalt 2,8m.

 

Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida

Konteinerite ajutine paigutamine tänavatele (nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega (Tallinna linnas Tallinna Transpordiametiga, Harjumaa valdades kohaliku omavalitsusega).

Ehitusprahi konteineri rentimisel tuleb arvestada jäätmete raskusega – mida raskem on materjal, seda väiksem peab olema konteiner, sest autode tõsteseadmete võimsus on piiratud.

  • betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid 6 /8 ja 15m3 konteiner.

 

Mõned näited materjalide raskusest:

1 m³  betoonjäätmeid 1,3 – 1,8 tonni (keskmiselt 1,5 tonni)

1 m³  mulda kaalub ~ 1,5 tonni

1 m³  liiva kaalub ~ 1,5 – 1,6 tonni

 

Lihtsa kodukoristuse või väiksema ehituse puhul piisab tavaliselt ühest segaprahi konteinerist.

Suuremate ehitus – või renoveerimiste käigus soovitame kindlasti kasutada mitut konteinerit. Mõistlik on sorteerida ja  erinevaid materjale taaskasutada. Kokkuvõttes tuleb soodsam ja kasulikum keskkonnale.

 

Ehitus – ja lammutus segajäätmed

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, tellise-, klaasi- ja muud ehitus-, remondi- ja lammutustegevuse käigus tekkivad jäätmed.

Ehitusjäätmete hulka ei tohi panna eterniiti või muid asbesti sisaldavaid jäätmeid, ohtlike jäätmeid (värvid, lahustid, õlid, liiklusvahendite rehvid jms), olmeprügi, orgaanilised jäätmed, vedelaid jäätmeid, mööblit ja madratseid.

Majapidamispraht

Kodukoristus – mööbel,madratsid,riided.aia- ja haljastusjäätmed. Kontorite, KÜ-de ja muu kinnisvara koristusjäätmed

Lammutuspuit                                                                

Töötlemata puit ( Ei sobi vineer, parkett ja mööbel )

Betoonijäätmed

Betoon,kivi, tellis,keraamika, krohv ja muud mineraalsed materjalid

Kivid ja pinnas                                                            

Kaevetöödel tekkinud jäätmed                                       

Eterniit

Asbesti sisaldavad jäätmed (Ei sobi segaehituskonteinerisse – tuleb ladustada eraldi)