TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Alustuseks tuleks valida konteiner vastavalt jäätmeliigi ja koguse järgi.

Pakume: 6/8/10/12/15 ja 20m3 konteinereid. Mõõtühik 1m3 = 1*1*1 meetrine kuubik.

Ehk siis silmaga hinnata jäätmete hulka ja vastavalt sellele tellida ka konteiner.

 

Kindlasti peab arvestama, et oleks piisavalt ruumi, ehk siis konteiner + auto = 10-15 meetrit.

Sissesõidu (värava) laius vähemalt 2,8m.

 

Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida

Konteinerite ajutine paigutamine tänavatele (nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega (Tallinna linnas Tallinna Transpordiametiga, Harjumaa valdades kohaliku omavalitsusega).

Ehitusprahi konteineri rentimisel tuleb arvestada jäätmete raskusega – mida raskem on materjal, seda väiksem peab olema konteiner, sest autode tõsteseadmete võimsus on piiratud.

  • betoon, kivi, pinnas ja muud puistematerjalid 6 /8 ja 15m3 konteiner.

 

Konteineri paigaldamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste eest vastutab Tellija. 

 Täpsem info SIIT

 

Mõned näited materjalide raskusest:

1 m³  betoon ja tellised 1,3 – 1,8 tonni (keskmiselt 1,5 tonni)

1 m³  mulda kaalub ~ 1,5 tonni

1 m³  liiva kaalub ~ 1,5 – 1,6 tonni

 

Lihtsa kodukoristuse või väiksema ehituse puhul piisab tavaliselt ühest segaprahi konteinerist.

Suuremate ehitus – või renoveerimiste käigus soovitame kindlasti kasutada mitut konteinerit. Mõistlik on sorteerida ja  erinevaid materjale taaskasutada. Kokkuvõttes tuleb soodsam ja kasulikum keskkonnale.

 

Ehitus – ja lammutus segajäätmed

Ehitusjäätmed on puidu-, metalli-, betooni-, tellise-, klaasi- ja muud ehitus-, remondi- ja lammutustegevuse käigus tekkivad jäätmed.

Ehitusjäätmete hulka ei tohi panna eterniiti või muid asbesti sisaldavaid jäätmeid, ohtlike jäätmeid (värvid, lahustid, õlid, liiklusvahendite rehvid jms), olmeprügi, orgaanilised jäätmed, vedelaid jäätmeid, mööblit ja madratseid.

Majapidamispraht

Kodukoristus – mööbel,madratsid,riided.aia- ja haljastusjäätmed. Kontorite, KÜ-de ja muu kinnisvara koristusjäätmed koos segaehitusprahiga

NB! Konteinerisse ei sobi toidujäätmed.

Puidujäätmed                                                                

Lammutuspuit, töötlemata puit, oksad, laastud, mdf plaat, värvitud puit

Betoon ja tellised

Betoon,kivi, tellis,keraamika, krohv ja muud mineraalsed materjalid

Kivid ja pinnas                                                            

Kaevetöödel tekkinud jäätmed                                       

Eterniit

Asbesti sisaldavad jäätmed (Ei sobi segaehituskonteinerisse – tuleb ladustada eraldi)

 

Garantii:

Meile üleantud jäätmed ei satu kunagi Eestimaa loodusesse või metsadesse, need käideldakse ja suunatakse võimalikult suures mahus taaskasutusse.