1.Kilomeetri hind väljaspool Tallinna (1,2€/km)
2.Ootetunni hind 36€/h
3.Tühisõit 36€

Kui konteineri kaal ületab norme siis väljastame lisaarve vastavalt prügila hinnakirjale.

Konteineri paigaldamiseks on vaja piisavalt ruumi ehk siis konteiner+auto=12m
Konteinerite ajutine paigutamine tänavatele (nt ehitus- ja remonttööde teostamisel, suurjäätmete kogumisel vms toimingul) tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega (Tallinna linnas Tallinna Transpordiametiga, Harjumaa valdades kohaliku omavalitsusega).
Laadimisel ei tohi koorma kõrgus ületada külgseinte kõrgust, igasuguste täiendavate kõrgenduste paigaldamine on keelatud. Koorem peab olema koostatud nii, et seda oleks võimalik ohutult transportida ja teisaldatava veokonteineri kaal ei tohi olla üle lubatud kaalu: 8 tonni.

Konteinerit ei tohi täita:

  • Vedelate jäätmetega – käimla jäätmed, kogumiskaevude setetega;
  • Ohtlike ainetega(naftasaadused,värvained jm) immutatud pinnasega;
  • Biojäätmetega (toidujäägid, köögiviljad jm);
  • Elektroonikajäätmetega – televiisorid, arvuti monitorid, printerid.
  • Kodumasinate ja olmeelektroonikaga – külmikud, pesumasinad, kuivatid
  • Ohtlikke jäätmeid – õlid, värvid, lakid ja nende anumad, floresentslambid, auto kummid ja varuosad, tõrvapapp, bituumen.

Konteinerite kaotsimineku või rikkumise korral kohustub Tellija hüvitama nende maksumuse ja muud lisakulutused.

Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu eraldi jäätmejaamades.