Ehitus-ja lammutusjäätmed – SEGAEHITUSPRAHT

  Koristus ja kinnisvara hooldus jäätmed – MAJAPIDAMISPRAHT JA SUURJÄÄTMED

  PUIDUJÄÄTMED

  Kaeve-ja süvendustööde jäätmed – KIVID JA PINNAS

Lammutusjäätmed – TELLISED JA BETOON

  ETERNIIT

Palju ehitusprügi ei pea tingimata tähendama suurt peavalu

Nii, kui asjadega maailmas ikka, saab ka ehitusjäätmed jaotada hästi üldiselt kaheks: väga vähene, mille utiliseerimisega saab hakkama igaüks ise ning rohke, mida tavaprügikasti visata ei tohi ning ega mahukski. Kuidas sel juhul korraldada prügivedu? Suvaline suuremahulisem ehitustöö toob alati endaga kaasa ehitusprügi, mille mahuga ei oska ehk tavainimene isegi algselt arvestada. Sinna hulka võib kuuluda nii vana mööbel renoveeritavast korterist, jäägid näiteks seina lammutamisest või miks mitte majaehitusel tekkivad pinnasejäätmed. Nendest vabanemiseks polegi tegelikult muud võimalust, kui kasutada selleks spetsialiseerunud ettevõtte teenuseid, kes omades vastavat varustust ning lubasid aitavad leida sobivad prügikonteinerid ning teostavad ka ehitusprügi äravedu. Oluline proovida juba ennetavalt enne ehitustööde algust prognoosida tekkiva võimaliku prügi mahtu ennetamaks olukorda, kus ehitusjäätmete vedu (või pigem selle mittetoimumine) saab takistuseks ehitusega edasiliikumiseks. Prügikonteineri rent võiks ja peaks olema umbes samasugune harjumus kui seda on näiteks tööriistalaenutus – kui on tarvidus, siis tuleks lihtsalt rentida ehitusjäätmete konteiner, mitte seda pidevalt omada. Ka ehitusprügi väärib korrektset käitlemist Prügikonteineri tellimine objektile ei ole keeruline. Hea on siiski meeles pidada, et kui sinu objektil tekib mitut erinevat sorti ehitusprügi on oluline järgida ka prügisorteerimise põhimõtteid. Prügikonteinerid ei ole pimesi erineva prügi jaoks, vaid lähtuda tuleb sorteerimise üldpõhimõtetest. Nii lood võimaluse erinevate materjalide taaskasutamiseks ning lisaks on ka hinnastuspoliitika soodsam. Hea teada – prügikonteiner ei ole mõeldud selleks, et sinna ladustada näiteks:

  •   Rehve
  •   Vanasid akusid ja patareisid
  •   Kodumasinaid ja -elektroonikat
  •   Asbest ja asbestijäätmeid, eterniiti
  •   Kemikaale
  •   Puhastusaineid ja olmekeemiat

Selleks, et korraldada oma prügivedu ehitusobjektilt targalt pole vaja hakata nö “jalgratast leiutama”. Usalda selleks tööks spetsialiste, pea nendega nõu ning pea meeles, et ehitusprahi konteineri rent ehitusobjektile on midagi, mis võiks olla täelik normaalsus. Lähtu siis sellest!

JÄÄTMED MIDA VEAME:

Kood Nimetus
170904 Ehitus- ja lammutussegapraht
170101 Betoon
170102 Tellised
170107 Betooni-, tellise-, keraamikatootesegu
170201 Puit
170202 Klaas
170203 Plast
170504 Kivid ja pinnas
170604 Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

VALDKONNAD KEDA TEENINDAME:

Ehitus ja lammutus Kontorid Maaparandustööd
Kinnisvara hooldus Puhastus ja heakord Uusarendused
Kaubandus Puidu – ja mööblitööstus Kodumajapidamised

JÄÄTMETE TAASKASUTUS:  Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et need asendavad teisi materjale, mida oleks muidu sellel otstarbel kasutatud.   

Mida saab taaskasutada?

Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke. Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele. Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, vaagnaid, kausse ja muid klaasist tooteid. Plekkpurkidest tehakse uusi purke, autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid, torusid, konteinereid, aedu ja tööriistu. Ehitu s-lammutusjäätmed on paratamatu ja loomulik osa lammutades siis vana kuuri, remontides kodu, teostades kontori laiendust või püstitades uut hoonet. Ilma jäätmetekketa neid töid teha ei õnnestu. Kui vähegi võimalik, kogu jäätmed kokku liigiti. See muudab ka jäätmetest vabanemise soodsamaks. Ehitus- ja lammutusjäätmete utiliseerimisteenust valides on oluline vältida teenusepakkujat, kes ei suuda esitada õiendit korrektse käitluse kohta. Endiselt esineb kahjuks juhtumeid, kus ehitusjäätmed (sh ohtlikud jäätmed) lõpetavad mõne vedaja puhul kraavis või metsa all. Ehitus- ja lammutusjäätmed tohib üle anda vedamisek s, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üksnes vastavat luba omavale jäätmevedajale või viia lähimasse prügilasse. Tellides teenuse meilt saab ehitustöö tellija või ehitaja olla kindel, et tema objektilt pärinevad jäätmed saavad käideldud korrektselt ja tõendatavalt. Sorteeri ja anna jäätmetele uus elu! 

Garantii:

Meile üleantud jäätmed ei satu kunagi Eestimaa loodusesse või metsadesse, need käideldakse ja suunatakse võimalikult suures mahus taaskasutusse.